Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO
Để tăng tốc độ nhập điểm cho cuối học kì 1 trang web có một số thay đổi sau:
1. Giao diện trang chủ được thu gọn (phần tin tức, nhắc tiến độ giảng dạy, tiến độ kiểm tra cho điểm được ẩn đi)
2. Sau khi nhập điểm xong phần mềm không tự động tính và gửi thống kê lên Phòng giáo dục, Sở giáo dục...vì vậy các đơn vị tự cập nhật bằng cách click vào đường link  Cập nhật dữ liệu  trên menu quản lý học sinh
3. Giao diện quen thuộc của website sẽ được chúng tôi chuyển lại vào một ngày gần nhất !
 
 
 
 
 
 
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP - HIỆU TRƯỞNG: VŨ HỒNG THĂNG
Địa chỉ: xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương - Điện thoại: (0320) 3778117
Web: http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn - Email: thcs.nhanquyen1@gmail.com.vn