PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:43:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:43:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai23:43:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai23:43:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai23:43:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai23:43:25 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai23:43:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai23:43:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai23:43:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
10Khách vãng lai23:43:09 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
11Khách vãng lai23:41:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai22:46:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
13Vũ Đức Oánh22:42:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
14Vũ Đức Oánh22:33:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
15Vũ Đức Oánh22:33:09 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
16Vũ Đức Oánh22:32:31 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
17Khách vãng lai22:19:52 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
18Vũ Đức Oánh22:15:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
19Khách vãng lai22:15:15 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai22:14:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
21Khách vãng lai22:14:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
22Khách vãng lai22:14:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
23Khách vãng lai22:13:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai22:11:40 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16962
25Khách vãng lai22:09:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17450
26Khách vãng lai21:46:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
27Khách vãng lai21:46:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17453
28VHT21:38:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
29VHT21:38:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
30VHT21:38:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31VHT21:37:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
32Vũ Hồng Thăng21:37:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
33Vũ Hồng Thăng21:37:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
34Khách vãng lai21:37:10 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
35Khách vãng lai21:37:04 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36Lê Huy Khiêm21:33:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Lê Huy Khiêm21:33:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
38Khách vãng lai21:33:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai21:33:15 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
40Khách vãng lai21:33:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Khách vãng lai21:32:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15000
42Khách vãng lai21:18:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/qlnt/to_chuc_thi/default.aspx
43Khách vãng lai21:15:04 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17448
44Khách vãng lai21:00:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai20:49:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00231
46Khách vãng lai20:44:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai20:44:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai20:41:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
49Khách vãng lai20:40:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai20:40:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai20:38:47 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai20:38:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
53Khách vãng lai20:38:16 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu.aspx
54Khách vãng lai20:21:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00221
55Nguyễn Thị Lan Hương20:12:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
56Khách vãng lai20:11:49 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
57Khách vãng lai20:11:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16970
58Nguyễn Thị Lan Hương20:04:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
59Nguyễn Thị Lan Hương20:03:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/phan_quyen_tkb.aspx
60Khách vãng lai20:02:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai20:02:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
62Khách vãng lai20:01:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai20:00:16 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai19:53:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
65Khách vãng lai19:40:40 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=440
66Khách vãng lai19:39:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
67Khách vãng lai19:39:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai19:21:16 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
69Bùi Thị Loan19:17:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9807
70Khách vãng lai19:16:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
71Bùi Thị Loan19:16:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9907
72Bùi Thị Loan19:16:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9908
73Bùi Thị Loan19:16:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9932
74Bùi Thị Loan19:16:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9933
75Bùi Thị Loan19:16:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9940
76Bùi Thị Loan19:15:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9943
77Bùi Thị Loan19:15:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9943
78Bùi Thị Loan19:15:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9891
79Bùi Thị Loan19:15:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9937
80Bùi Thị Loan19:15:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9928
81Bùi Thị Loan19:15:00 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9905
82Bùi Thị Loan19:14:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9906
83Bùi Thị Loan19:14:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9941
84Bùi Thị Loan19:14:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9866
85Bùi Thị Loan19:14:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9887
86Bùi Thị Loan19:13:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9879
87Bùi Thị Loan19:13:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9856
88Bùi Thị Loan19:13:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9945
89Bùi Thị Loan19:13:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9915
90Bùi Thị Loan19:13:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
91Bùi Thị Loan19:13:22 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
92Khách vãng lai19:13:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
93Khách vãng lai19:13:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
94Khách vãng lai19:13:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
95Khách vãng lai19:03:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
96Bùi Thị Loan18:58:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9887
97Bùi Thị Loan18:58:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/ho_so_chi_tiet.aspx?id=9881
98Bùi Thị Loan18:58:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/form_ket_qua_lop_k1.aspx
99Bùi Thị Loan18:58:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
100Khách vãng lai18:58:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
101Khách vãng lai18:58:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
102Khách vãng lai18:47:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai18:10:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
104Khách vãng lai17:54:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
105Khách vãng lai17:49:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6992
106Khách vãng lai17:35:40 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=12005
107Khách vãng lai16:36:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
108Khách vãng lai16:28:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
109Phạm Thị Tuyết Mai16:23:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
110Phạm Thị Tuyết Mai16:23:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
111Phạm Thị Tuyết Mai16:23:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
112Phạm Thị Tuyết Mai16:23:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
113Phạm Thị Tuyết Mai16:23:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
114Phạm Thị Tuyết Mai16:23:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
115Phạm Thị Tuyết Mai16:22:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
116Phạm Thị Tuyết Mai16:22:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
117Phạm Thị Tuyết Mai16:22:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
118Phạm Thị Tuyết Mai16:22:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
119Khách vãng lai16:20:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu_xep_loai.aspx
120Phạm Thị Tuyết Mai16:19:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
121Phạm Thị Tuyết Mai16:19:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
122Phạm Thị Tuyết Mai16:14:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/form_nhap_bo_me.aspx
123Phạm Thị Tuyết Mai16:14:46 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/ho_so/Form_nhap_danh_muc_bo_sung.aspx
124Khách vãng lai16:09:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
125Khách vãng lai16:02:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
126Phạm Thị Tuyết Mai15:42:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_su/nhap_diem.aspx
127Phạm Thị Tuyết Mai15:42:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
128Khách vãng lai15:42:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
129Khách vãng lai15:42:10 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
130Khách vãng lai15:34:09 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17480
131Khách vãng lai15:23:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
132Khách vãng lai15:18:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
133Khách vãng lai15:05:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=394
134Khách vãng lai15:04:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Phạm Thị Tuyết Mai14:58:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
136Khách vãng lai14:49:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00224
137Phạm Thị Tuyết Mai14:48:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
138Phạm Thị Tuyết Mai14:48:45 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
139Khách vãng lai14:48:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
140Khách vãng lai14:48:31 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
141Khách vãng lai14:48:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
142Khách vãng lai14:27:25 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
143Khách vãng lai13:27:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
144Khách vãng lai13:27:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
145Đỗ Văn Doãn13:27:22 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
146Đỗ Văn Doãn13:27:19 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
147Khách vãng lai13:27:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
148Khách vãng lai13:27:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
149Khách vãng lai12:45:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
150Khách vãng lai12:45:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17479
151Khách vãng lai12:22:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
152Khách vãng lai12:21:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
153Khách vãng lai12:21:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
154Khách vãng lai12:21:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
155Khách vãng lai12:21:10 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
156Khách vãng lai12:20:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
157Khách vãng lai12:20:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
158Khách vãng lai12:20:15 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
159Khách vãng lai12:20:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
160Khách vãng lai12:19:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
161Khách vãng lai12:19:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
162Khách vãng lai12:19:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
163Khách vãng lai12:18:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
164Khách vãng lai12:17:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
165Khách vãng lai12:17:09 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
166Khách vãng lai12:16:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
167Khách vãng lai12:16:49 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
168Khách vãng lai12:15:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
169Khách vãng lai12:15:46 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10512
170Khách vãng lai12:15:04 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
171Nguyễn Hải Hậu11:55:15 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
172Nguyễn Hải Hậu11:55:10 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
173Nguyễn Hải Hậu11:55:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
174Khách vãng lai11:54:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
175Khách vãng lai11:53:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
176Khách vãng lai10:37:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
177Khách vãng lai10:34:10 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
178Khách vãng lai10:32:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
179Khách vãng lai10:25:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
180Khách vãng lai10:07:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
181Khách vãng lai10:07:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
182Khách vãng lai10:07:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
183Khách vãng lai10:07:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
184Khách vãng lai10:07:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
185Khách vãng lai10:07:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
186Khách vãng lai09:42:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6980
187Đào Thị Hài09:39:19 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
188Đào Thị Hài09:39:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
189Đào Thị Hài09:39:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
190Khách vãng lai09:37:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
191Vũ Hồng Thăng09:32:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
192Khách vãng lai09:32:31 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
193Khách vãng lai09:32:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
194Khách vãng lai09:30:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6992
195Khách vãng lai09:27:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
196Khách vãng lai09:27:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
197Khách vãng lai09:27:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
198Khách vãng lai09:27:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
199Đào Thị Hài09:20:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
200Khách vãng lai09:17:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
201Đào Thị Hài09:10:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
202Đào Thị Hài09:10:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
203Đào Thị Hài09:10:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
204Khách vãng lai09:07:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
205Đào Thị Hài09:02:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
206Đào Thị Hài09:00:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop.aspx
207Đào Thị Hài08:56:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
208Khách vãng lai08:56:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
209Khách vãng lai08:56:40 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
210Khách vãng lai08:56:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
211Khách vãng lai08:55:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
212Nguyễn Hải Hậu08:45:47 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
213Nguyễn Hải Hậu08:45:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
214Nguyễn Hải Hậu08:45:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
215Nguyễn Hải Hậu08:45:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
216Nguyễn Hải Hậu08:44:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
217Nguyễn Hải Hậu08:44:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
218Nguyễn Hải Hậu08:44:00 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
219Nguyễn Hải Hậu08:43:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_3.aspx
220Khách vãng lai08:43:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
221Nguyễn Hải Hậu08:43:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_11.aspx
222Nguyễn Hải Hậu08:43:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Default_xem.aspx
223Khách vãng lai08:43:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
224Đỗ Văn Doãn08:42:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
225Khách vãng lai08:42:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
226Khách vãng lai08:42:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
227Nguyễn Hải Hậu08:41:49 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua_tuan.aspx
228Nguyễn Hải Hậu08:41:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
229Nguyễn Hải Hậu08:41:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
230Khách vãng lai08:41:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
231Đỗ Văn Doãn08:41:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
232Khách vãng lai08:41:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
233Đỗ Văn Doãn08:41:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
234Khách vãng lai08:41:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
235Khách vãng lai08:41:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
236Khách vãng lai08:40:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
237Đỗ Văn Doãn08:38:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
238Đỗ Văn Doãn08:38:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
239Đỗ Văn Doãn08:38:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
240Đỗ Văn Doãn08:38:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
241Khách vãng lai08:38:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
242Khách vãng lai08:21:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
243Khách vãng lai08:18:46 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
244Khách vãng lai08:18:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
245Khách vãng lai08:17:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
246Khách vãng lai08:17:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
247Khách vãng lai08:17:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
248Khách vãng lai08:04:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10792
249Vũ Hồng Thăng08:02:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
250Khách vãng lai08:02:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
251Khách vãng lai08:02:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
252Khách vãng lai08:02:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
253Khách vãng lai07:46:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=422
254Khách vãng lai07:07:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00228
255Khách vãng lai07:01:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
256Khách vãng lai06:40:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15573
257Khách vãng lai06:35:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
258Khách vãng lai06:22:40 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
259Khách vãng lai06:17:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_nu.aspx
260Khách vãng lai06:10:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
261Khách vãng lai05:44:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10789
262Khách vãng lai05:41:22 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
263Khách vãng lai05:26:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6976
264Khách vãng lai05:19:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
265Khách vãng lai04:57:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
266Khách vãng lai04:47:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=397
267Khách vãng lai04:44:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
268Khách vãng lai04:40:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
269Khách vãng lai04:37:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
270Khách vãng lai04:35:40 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
271Khách vãng lai04:26:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10492
272Khách vãng lai04:13:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
273Khách vãng lai04:06:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
274Khách vãng lai03:59:16 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
275Khách vãng lai03:53:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
276Khách vãng lai03:43:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
277Khách vãng lai03:38:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
278Khách vãng lai03:29:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
279Khách vãng lai03:25:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17445
280Khách vãng lai03:12:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
281Khách vãng lai03:00:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
282Khách vãng lai02:12:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10517
283Khách vãng lai01:55:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17468
284Khách vãng lai01:54:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_xep_loai.aspx
285Khách vãng lai01:52:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
286Khách vãng lai01:50:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/ke_hoach.aspx
287Khách vãng lai01:43:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
288Khách vãng lai01:42:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10788
289Khách vãng lai01:21:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10511
290Khách vãng lai00:58:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
291Khách vãng lai00:58:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
292Khách vãng lai00:45:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
293Khách vãng lai00:27:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10500
19 11 2018