PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:56:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:56:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai11:55:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/cong_khai/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai11:54:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai11:41:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai11:35:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
7Khách vãng lai11:33:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
8Khách vãng lai11:25:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai10:24:45 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai10:24:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai10:20:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Khách vãng lai10:19:46 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai10:08:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
14Khách vãng lai10:02:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Lê Thị Phương Mây09:52:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
16Khách vãng lai09:51:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
17Lê Thị Phương Mây09:50:40 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
18Khách vãng lai09:50:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
19Khách vãng lai09:50:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
20Khách vãng lai09:48:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
21Khách vãng lai09:48:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
22Khách vãng lai09:48:52 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
23Khách vãng lai09:45:00 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15575
24Khách vãng lai09:44:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=419
25Khách vãng lai09:42:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
26Vũ Thị Quỳnh Anh09:38:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
27Khách vãng lai09:37:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Vũ Thị Quỳnh Anh09:35:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
29Vũ Thị Quỳnh Anh09:33:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
30Vũ Thị Quỳnh Anh09:31:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
31Vũ Thị Quỳnh Anh09:30:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
32Vũ Thị Quỳnh Anh09:30:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
33Khách vãng lai09:23:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai09:19:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Vũ Thị Quỳnh Anh09:13:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_li/nhap_diem.aspx
36Vũ Thị Quỳnh Anh09:10:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_toan/nhap_diem.aspx
37Vũ Thị Quỳnh Anh09:10:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Vũ Thị Quỳnh Anh09:10:15 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
39Vũ Thị Quỳnh Anh09:09:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
40Khách vãng lai09:09:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai09:05:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
42Khách vãng lai09:01:10 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
43Khách vãng lai08:58:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Vũ Hồng Thăng08:57:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
45Vũ Hồng Thăng08:57:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
46Vũ Hồng Thăng08:57:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
47Vũ Hồng Thăng08:54:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Vũ Hồng Thăng08:54:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/Danh_muc/thay_nguoi_nhap.aspx
49Khách vãng lai08:54:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
50Đào Thị Hài08:50:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
51Đào Thị Hài08:49:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
52Đào Thị Hài08:49:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
53Đào Thị Hài08:49:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
54Đào Thị Hài08:46:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
55Đào Thị Hài08:45:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
56Đào Thị Hài08:45:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
57Đào Thị Hài08:44:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
58Đào Thị Hài08:39:04 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
59Đào Thị Hài08:39:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
60Đào Thị Hài08:38:10 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
61Đào Thị Hài08:38:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
62Đào Thị Hài08:37:19 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
63Đào Thị Hài08:37:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
64Đào Thị Hài08:31:16 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
65Đào Thị Hài08:30:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
66Đào Thị Hài08:30:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
67Đào Thị Hài08:30:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
68Đào Thị Hài08:28:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
69Đào Thị Hài08:28:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
70Khách vãng lai08:25:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
71Lê Thị Phương Mây08:25:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
72Khách vãng lai08:23:31 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
73Khách vãng lai08:23:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
74Khách vãng lai08:23:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Đỗ Văn Doãn08:20:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
76Đỗ Văn Doãn08:20:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
77Khách vãng lai08:20:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Nguyễn Thị Vân Anh08:12:25 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_anh/nhap_diem.aspx
79Đào Thị Hài08:10:25 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
80Nguyễn Thị Vân Anh08:10:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
81Khách vãng lai08:10:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
82Khách vãng lai08:10:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
83Khách vãng lai08:10:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
84Khách vãng lai08:10:00 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Nguyễn Thị Vân Anh08:09:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
86Khách vãng lai08:09:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
87Khách vãng lai08:09:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Khách vãng lai08:08:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
89Khách vãng lai08:08:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
90Khách vãng lai08:08:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
91Khách vãng lai08:08:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
92Khách vãng lai08:08:04 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
93Nguyễn Hải Hậu07:56:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_tc/nhap_diem.aspx
94Khách vãng lai07:56:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
95Nguyễn Hải Hậu07:55:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
96Nguyễn Hải Hậu07:55:22 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
97Khách vãng lai07:55:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
98Khách vãng lai07:55:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
99Khách vãng lai07:48:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
100Khách vãng lai07:48:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
101Khách vãng lai07:48:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai07:48:15 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai07:48:04 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai07:40:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
105Khách vãng lai07:37:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
106Khách vãng lai07:14:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
107Khách vãng lai06:31:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
108Khách vãng lai06:25:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
109Khách vãng lai06:16:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
110Khách vãng lai06:00:49 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
111Khách vãng lai05:59:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
112VHT05:59:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
113Khách vãng lai05:56:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
114VHT05:55:31 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
115Vũ Hồng Thăng05:55:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
116Vũ Hồng Thăng05:55:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
117Vũ Hồng Thăng05:55:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
118Khách vãng lai05:54:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login.aspx
119Khách vãng lai05:54:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
120Khách vãng lai05:14:22 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
121Khách vãng lai04:26:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
122Khách vãng lai04:18:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
123Khách vãng lai04:17:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
124Khách vãng lai04:09:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
125Khách vãng lai04:02:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
126Khách vãng lai04:02:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
127Khách vãng lai04:02:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
128Khách vãng lai03:56:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
129Khách vãng lai03:56:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
130Khách vãng lai03:44:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
131Khách vãng lai03:39:25 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
132Khách vãng lai03:38:00 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
133Khách vãng lai03:36:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
134Khách vãng lai03:26:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Khách vãng lai03:18:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
136Khách vãng lai03:08:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
137Khách vãng lai03:00:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15572
138Khách vãng lai02:59:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
139Khách vãng lai02:56:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
140Khách vãng lai02:44:49 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10523
141Khách vãng lai01:59:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10496
142Khách vãng lai01:38:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
143Khách vãng lai01:36:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
144Khách vãng lai01:36:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
145Khách vãng lai01:34:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11474
146Khách vãng lai01:14:09 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
147Khách vãng lai01:11:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
148Khách vãng lai00:47:40 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
149Khách vãng lai00:36:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
150Khách vãng lai00:35:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
151Khách vãng lai00:25:25 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
152Khách vãng lai00:23:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_doan_doi.aspx
153Khách vãng lai00:11:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21 9 2018