PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:13:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:13:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai13:13:10 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai13:13:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai13:13:00 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai13:12:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai13:12:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai13:12:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai13:12:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
10Khách vãng lai13:12:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
11Khách vãng lai13:00:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
12Khách vãng lai12:59:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
13Khách vãng lai12:43:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
14Khách vãng lai12:29:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
15Khách vãng lai12:26:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
16Khách vãng lai12:25:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
17Khách vãng lai12:22:09 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
18Khách vãng lai12:21:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
19Khách vãng lai12:12:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
20Khách vãng lai12:03:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
21Khách vãng lai11:59:45 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15575
22Khách vãng lai11:49:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
23Khách vãng lai11:45:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai11:41:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6981
25Khách vãng lai11:35:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
26Khách vãng lai11:20:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17476
27Khách vãng lai11:13:55 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10788
28Khách vãng lai10:55:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_truong.aspx
29Khách vãng lai10:49:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10533
30Khách vãng lai10:28:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
31Khách vãng lai10:19:31 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
32Khách vãng lai10:08:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
33Khách vãng lai10:07:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai10:06:49 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNV-00097
35Khách vãng lai10:04:03 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
36Đào Thị Hài10:01:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
37Khách vãng lai10:01:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
38Khách vãng lai09:55:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
39Khách vãng lai09:55:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
40Khách vãng lai09:55:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=419
41Khách vãng lai09:55:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
42Khách vãng lai09:53:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
43Khách vãng lai09:37:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
44Khách vãng lai09:34:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11787
45Khách vãng lai09:28:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
46Khách vãng lai09:20:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10500
47Khách vãng lai09:11:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
48Khách vãng lai09:11:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10517
49Khách vãng lai09:10:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
50Khách vãng lai09:09:52 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
51Khách vãng lai09:08:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6974
52Khách vãng lai09:03:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
53Khách vãng lai09:03:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
54Đào Thị Hài08:42:31 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
55Khách vãng lai08:38:45 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
56Đào Thị Hài08:38:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
57Khách vãng lai08:38:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11471
58Khách vãng lai08:38:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
59Khách vãng lai08:38:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
60Khách vãng lai08:38:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
61Khách vãng lai08:30:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
62Khách vãng lai08:28:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10527
63Khách vãng lai08:27:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10524
64Khách vãng lai08:27:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
65Khách vãng lai08:26:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
66Khách vãng lai08:26:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
67Khách vãng lai08:26:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
68Khách vãng lai08:26:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10532
69Khách vãng lai08:26:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
70Khách vãng lai08:26:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
71Khách vãng lai08:26:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
72Khách vãng lai08:26:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
73Khách vãng lai08:25:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10521
74Khách vãng lai08:25:49 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
75Khách vãng lai08:25:47 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
76Khách vãng lai08:25:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
77Khách vãng lai08:25:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10526
78Khách vãng lai08:25:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
79Khách vãng lai08:25:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
80Khách vãng lai08:25:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
81Khách vãng lai08:24:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10517
82Khách vãng lai07:50:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
83Khách vãng lai07:48:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
84Khách vãng lai07:39:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
85Khách vãng lai07:19:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
86Khách vãng lai07:03:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
87Khách vãng lai06:57:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6977
88Khách vãng lai06:53:22 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
89Khách vãng lai06:48:25 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
90Khách vãng lai06:47:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17470
91Khách vãng lai06:38:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
92Khách vãng lai06:20:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
93Khách vãng lai06:08:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
94Khách vãng lai06:02:00 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_lop.aspx
95Khách vãng lai06:01:40 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
96Khách vãng lai05:54:47 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
97Khách vãng lai05:54:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
98Khách vãng lai05:43:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
99Khách vãng lai05:32:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10501
100Khách vãng lai05:12:16 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
101Khách vãng lai05:07:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
102Khách vãng lai04:58:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
103Khách vãng lai04:44:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
104Khách vãng lai04:36:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
105Khách vãng lai04:34:21 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
106Khách vãng lai04:28:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
107Khách vãng lai04:17:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
108Khách vãng lai04:17:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
109Khách vãng lai04:05:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
110Khách vãng lai04:01:07 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
111Khách vãng lai03:58:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
112Khách vãng lai03:52:10 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
113Khách vãng lai03:50:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
114Khách vãng lai03:42:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=422
115Khách vãng lai03:39:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
116Khách vãng lai03:37:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
117Khách vãng lai03:36:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
118Khách vãng lai03:07:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
119Khách vãng lai03:01:20 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
120Khách vãng lai02:59:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
121Khách vãng lai02:59:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
122Khách vãng lai02:58:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
123Khách vãng lai02:58:54 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
124Khách vãng lai02:58:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
125Khách vãng lai02:58:47 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
126Khách vãng lai02:58:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
127Khách vãng lai02:58:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
128Khách vãng lai02:58:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
129Khách vãng lai02:54:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
130Khách vãng lai02:54:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
131Khách vãng lai02:37:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
132Khách vãng lai02:32:45 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
133Khách vãng lai02:27:47 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
134Khách vãng lai02:24:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
135Khách vãng lai02:18:30 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
136Khách vãng lai02:13:46 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
137Khách vãng lai02:06:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
138Khách vãng lai01:50:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
139Khách vãng lai01:46:43 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
140Khách vãng lai01:45:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
141Khách vãng lai01:42:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
142Khách vãng lai01:32:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15574
143Khách vãng lai01:30:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
144Khách vãng lai01:25:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
145Khách vãng lai01:18:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
146Khách vãng lai01:09:08 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
147Khách vãng lai00:58:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
148Khách vãng lai00:50:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
149Khách vãng lai00:39:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
150Khách vãng lai00:19:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
151Khách vãng lai00:08:52 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
152Khách vãng lai00:06:49 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
153Khách vãng lai00:02:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
154Khách vãng lai00:00:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
23 1 2019