PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ năm học 2018 - 2019 24/10/2018 [HyperLink19]
2 Quy chế thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019 24/10/2018 [HyperLink19]
3 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 24/10/2018 [HyperLink19]
4 Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 04/09/2018 [HyperLink19]
5 Thời khóa biểu HKI năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ 04/9/2018) 04/09/2018 [HyperLink19]
6 Thống kê xếp hạng các lớp qua 5 đợt khảo sát định kỳ ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh năm học 2017-2108 20/05/2018 [HyperLink19]
7 Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017 - 2018 06/01/2018 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu HKII áp dụng từ thứ tư ngày 03/01/2018 29/12/2017 [HyperLink19]
9 Danh sách CBGVNV hưởng phụ cấp ưu đãi năm học 2017-2018. 18/12/2017 [HyperLink19]
10 Các mẫu biên bản kiểm tra CMNV, CĐ năm học 2017 - 2018 30/10/2017 [HyperLink19]
11 Các quy chế năm học 2017 - 2018 của trường THCS Nhân Quyền 30/09/2017 [HyperLink19]
12 Thống kê chất lượng và chỉ tiêu thi đua năm học 2017 - 2018. 24/09/2017 [HyperLink19]
13 Phiếu đánh giá nhận xét giờ dạy. 21/08/2017 [HyperLink19]
14 Quy định các yêu cầu và cách đánh giá xếp loại giờ dạy. 21/08/2017 [HyperLink19]
15 Lịch dự giờ đầu năm học 2017 - 2018. 21/08/2017 [HyperLink19]
16 Danh sách học sinh lớp 6A năm học 2017 - 2018 02/08/2017 [HyperLink19]
17 Danh sách học sinh lớp 6B năm học 2017 - 2018 02/08/2017 [HyperLink19]
18 Danh sách học sinh lớp 6C năm học 2017 - 2018 02/08/2017 [HyperLink19]
19 Nội dung ôn tập kiểm tra HKII môn Vật lí năm học 2016 - 2017. 09/04/2017 [HyperLink19]
20 Nội dung ôn tập kiểm tra HKII môn Tiếng Anh năm học 2016 - 2017. 09/04/2017 [HyperLink19]
    
123456789