PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Danh sách giáo viên và học sinh trường THCS Nhân Quyền năm học 2019-2020 28/03/2020 [HyperLink19]
2 Công văn 362 của PGD hướng dẫn về thu góp năm học 2019 - 2020. 25/10/2019 [HyperLink19]
3 Kế hoạch thi kể chuyện về Bác Hồ năm học 2019 - 2020 08/10/2019 [HyperLink19]
4 Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề, phân luồng học sinh năm học 2019 - 2020 08/10/2019 [HyperLink19]
5 Kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua năm học 2019 - 2020 08/10/2019 [HyperLink19]
6 Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục CTTT năm học 2019 - 2020 08/10/2019 [HyperLink19]
7 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 1537 năm học 2019 - 2020 08/10/2019 [HyperLink19]
8 Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020 08/10/2019 [HyperLink19]
9 Kế hoạch 3 công khai năm học 2019 - 2020 08/10/2019 [HyperLink19]
10 Kế hoạch tháng năm học 2019 - 2020 08/10/2019 [HyperLink19]
11 Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 08/10/2019 [HyperLink19]
12 Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 - 2020 06/10/2019 [HyperLink19]
13 Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 02/4/2019 của UBND huyện Bình Giang về việc nâng lương trước thời hạn 25/09/2019 [HyperLink19]
14 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của nhà trường 23/09/2019 [HyperLink19]
15 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 31/05/2019 [HyperLink19]
16 Báo cáo sơ kết HKI năm học 2018 - 2019 16/01/2019 [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2018 - 2019 (Áp dụng từ 07/01/2019) 16/01/2019 [HyperLink19]
18 Theo dõi xếp hạng khảo sát định kỳ 3 môn Toán, Văn, Anh trong học kỳ I năm học 2018 - 2019 11/01/2019 [HyperLink19]
19 Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ năm học 2018 - 2019 24/10/2018 [HyperLink19]
20 Quy chế thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019 24/10/2018 [HyperLink19]
    
12345678910