PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra (trắc nghiệm) Đại số 8 Nguyễn Hồng Dương [HyperLink19]
2 Đề thi thử đợt II vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018 Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
3 HD chấm đề thi thử đợt II vào lớp 10 môn Anh năm học 2017 - 2018 Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
4 Đề thi thử đợt II vào lớp 10 môn Anh năm học 2017 - 2018 Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
5 HD chấm đề thi thử đợt II vào lớp 10 môn Toán năm học 2017 - 2018 Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
6 Đề thi thử đợt II vào lớp 10 môn Toán năm học 2017 - 2018 Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
7 Đề kiểm tra môn Ngữ văn 9 HKII năm học 2017 - 2018 Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra môn Toán 9 HKII năm học 2017 - 2018 Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra môn Ngữ văn giữa HKII năm học 2017 - 2018 Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra môn Toán giữa HKII năm học 2017 - 2018 Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 7 giữa HKII năm học 2017 - 2018 (CT cũ 1.2) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8 giữa HKII năm học 2017 - 2018 (CT cũ 1.2) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 9 giữa HKII năm học 2017 - 2018 (CT cũ 1.2) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
14 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 9 giữa HKII năm học 2017 - 2018 (CT cũ 1.1) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
15 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8 giữa HKII năm học 2017 - 2018 (CT cũ 1.1) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
16 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 7 giữa HKII năm học 2017 - 2018 (CT cũ 1.1) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
17 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 6 giữa HKII năm học 2017 - 2018 (CT cũ 1.1) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
18 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 7 HKI năm học 2017 - 2018 (CT mới) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
19 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 9 HKI năm học 2017 - 2018 (CT mới) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
20 Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 8 HKI năm học 2017 - 2018 (CT mới) Vũ Hồng Thăng [HyperLink19]
1234567