PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKNV-00098 Bình giảng văn 7VŨ DƯƠNG QUÝSách tham khảo văn Trong kho
TKNV-00097 Mốt số kiến thức - kĩ năng và bài tập nâng cao ngữ văn 7TẠ ĐỨC HIỀNSách tham khảo văn Trong kho
SKH-00161 Nhà khoa học vĩ đại - Charles Darwin Nguyễn Việt LongSách tham khảo khoa học Đang mượn
SKH-00160 Nhà khoa học vĩ đại - Charles Darwin Nguyễn Việt LongSách tham khảo khoa học Đang mượn
SKH-00159 Nhà khoa học vĩ đại - James WattTạ Văn HùngSách tham khảo khoa học Trong kho
SKH-00158 Nhà khoa học vĩ đại - James WattTạ Văn HùngSách tham khảo khoa học Đang mượn
SKH-00155 Nhà khoa học vĩ đại - Anh em nhà LumiereLê Hương Như HuệSách tham khảo khoa học Trong kho
SKH-00154 Nhà khoa học vĩ đại - Anh em nhà LumiereLê Hương Như HuệSách tham khảo khoa học Trong kho
SKH-00153 Nhà khoa học vĩ đại - Anh em nhà LumiereLê Hương Như HuệSách tham khảo khoa học Trong kho
SKH-00152 Nhà khoa học vĩ đại - Anh em nhà LumiereLê Hương Như HuệSách tham khảo khoa học Trong kho
SKH-00157 Nhà khoa học vĩ đại - Isaac NewtonTạ Văn HùngSách tham khảo khoa học Trong kho
SKH-00156 Nhà khoa học vĩ đại - Isaac NewtonTạ Văn HùngSách tham khảo khoa học Đang mượn
SKH-00151 Nhà khoa học vĩ đại - Alfred Nobel Đặng Văn SửSách tham khảo khoa học Đang mượn
SKH-00150 Nhà khoa học vĩ đại - Alfred Nobel Đặng Văn SửSách tham khảo khoa học Trong kho
SKH-00149 Nhà khoa học vĩ đại - Alfred Nobel Đặng Văn SửSách tham khảo khoa học Đang mượn
12345678910...