PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKNN-00237 Tuyển chọn đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7,8 môn tiếng anhPHẠM THỊ THỦY HƯƠNGSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-00236 Tuyển chọn đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7,8 môn tiếng anhPHẠM THỊ THỦY HƯƠNGSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-00235 Tuyển chọn đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7,8 môn tiếng anhPHẠM THỊ THỦY HƯƠNGSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-00234 Tuyển chọn đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7,8 môn tiếng anhPHẠM THỊ THỦY HƯƠNGSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-00233 Tuyển chọn đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6,7,8 môn tiếng anhPHẠM THỊ THỦY HƯƠNGSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKTO-00592 Đề kiểm tra toán 8 (15 phút,1 tiết và học kì)TRẦN XUÂN TIẾPSách tham khảo toán Trong kho
TKHH-00139 Đề kiểm tra hóa học 8 (15 phút,1 tiết và học kì)HUỲNH VĂN ÚTSách tham khảo hoá Trong kho
SGKC-01530 Vất lí 8VŨ QUANGSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01529 Hóa học 8LÊ XUÂN TRỌNGSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01528 Sinh học 8NGUYỄN QUANG VINHSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01527 Toán 8 tập 2PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01526 Toán 8 tập 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01525 Bài tập toán 8 tập 2TÔN THÂNSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01524 Bài tập toán 8 tập 1TÔN THÂNSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01522 Bài tập hóa học 8NGUYỄN CƯƠNGSách giáo khoa Trong kho
12345678910...