PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
TKNN-00257 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 8 tập 2NGUYỄN THỊ THU HUẾSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-00256 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 8 tập 2NGUYỄN THỊ THU HUẾSách tham khảo tiếng Anh Đang mượn
TKNN-00255 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 8 tập 2NGUYỄN THỊ THU HUẾSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
TKNN-00254 Chinh phục ngữ pháp và bài tập tiếng anh lớp 8 tập 2NGUYỄN THỊ THU HUẾSách tham khảo tiếng Anh Trong kho
SGKC-01546 Ngữ văn 9 tập 2NGUYỄN kHẮC PHISách giáo khoa Trong kho
SGKC-01545 Ngữ văn 9 tập 2NGUYỄN kHẮC PHISách giáo khoa Trong kho
SGKC-01544 Ngữ văn 9 tập 1NGUYỄN kHẮC PHISách giáo khoa Trong kho
SGKC-01543 Ngữ văn 9 tập 1NGUYỄN kHẮC PHISách giáo khoa Trong kho
SGKC-01542 Hóa học 9LÊ XUÂN TRỌNGSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01541 Hóa học 9LÊ XUÂN TRỌNGSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01538 Toán 9 tập 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01537 Toán 9 tập 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01536 Toán 8 tập 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01535 Toán 8 tập 1PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa Trong kho
SGKC-01534 Toán 7 tập 2PHAN ĐỨC CHÍNHSách giáo khoa Trong kho
12345678910...