PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bản tin dạy và học trong nhà trường 3 28800
2 Lao động và công đoàn Hải Dương 9 99000
3 Sách tham khảo Tin học 13 337000
4 Sách tham khảo từ điển 23 1439600
5 Thế giới trong ta 30 540000
6 Sách Hồ Chí Minh 45 2488500
7 Văn học và tuổi trẻ 51 833000
8 Văn nghệ Hải Dương 58 752000
9 Sách tham khảo công dân 64 598700
10 Dạy và học ngày nay 72 1560000
11 Vật lí tuổi trẻ 72 1033600
12 Tạp chí thiết bị giáo dục 76 1600000
13 Thế giới mới 79 1079800
14 Toán học tuổi trẻ 83 955000
15 Sách đạo đức 105 2395300
16 Sách pháp luật 112 5241600
17 Tạp chí khoa học giáo dục 123 2231000
18 Tạp chí giáo dục 133 2886000
19 Sách tham khảo hoá 134 4987100
20 Sách tham khảo địa 157 4359300
21 Sách tham khảo khoa học 160 10989000
22 Sách tham khảo lí 179 4549100
23 Sách tham khảo lịch sử 189 4814100
24 Sách tham khảo sinh 207 5628200
25 Sách tham khảo 235 17395360
26 Sách tham khảo tiếng Anh 237 6982600
27 Sách thiếu nhi 251 4638161
28 Toán tuổi thơ 289 3258000
29 Sách tham khảo toán 587 15411000
30 Sách tham khảo văn 887 28022600
31 Sách nghiệp vụ 964 22786600
32 Sách giáo khoa 1180 9891900
 
TỔNG
6807
169811921