PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Bản tin dạy và học trong nhà trường 3 28800
2 Lao động và công đoàn Hải Dương 9 99000
3 Sách tham khảo Tin học 14 372000
4 Sách tham khảo từ điển 23 1439600
5 Thế giới trong ta 30 540000
6 Sách Hồ Chí Minh 45 2488500
7 Văn học và tuổi trẻ 56 893000
8 Văn nghệ Hải Dương 58 752000
9 Sách tham khảo công dân 64 598700
10 Vật lí tuổi trẻ 75 1093600
11 Dạy và học ngày nay 77 1691000
12 Thế giới mới 79 1079800
13 Tạp chí thiết bị giáo dục 80 1716000
14 Toán học tuổi trẻ 88 1030000
15 Sách đạo đức 105 2395300
16 Sách pháp luật 116 5313600
17 Tạp chí khoa học giáo dục 129 2591000
18 Sách tham khảo hoá 139 5244100
19 Tạp chí giáo dục 143 3146000
20 Sách tham khảo khoa học 160 10989000
21 Sách tham khảo địa 161 4527300
22 Sách tham khảo lí 181 4677100
23 Sách tham khảo lịch sử 197 5144100
24 Sách tham khảo sinh 217 6088200
25 Sách tham khảo tiếng Anh 243 7101600
26 Sách tham khảo 243 17937360
27 Sách thiếu nhi 251 4638161
28 Toán tuổi thơ 314 3608000
29 Sách tham khảo toán 592 15656000
30 Sách tham khảo văn 904 28725100
31 Sách nghiệp vụ 972 22922700
32 Sách giáo khoa 1199 10081400
 
TỔNG
6967
174608021