PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Phan Thị Yến
   Sinh ngày: 05/04/2005  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đan Loan - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải ba trong kỳ thi chọn HSG cấp huyện môn điền kinh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thừa Duy
   Sinh ngày: 22/03/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bùi Xá - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải nhì trong kỳ thi chọn HSG cấp huyện môn điền kinh
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thu Hà
   Sinh ngày: 18/06/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Dương Xá - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Thu Hiền
   Sinh ngày: 05/08/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bùi Xá - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Nguyễn Thị Phượng
   Sinh ngày: 11/02/2004  
   Lớp: 9A
   Chỗ ở: Bùi Xá - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2018 - 2019
   Bùi Thị Hoa
   Sinh ngày: 12/07/2004  
   Lớp: 9B
   Chỗ ở: Dương Xá - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải ba trong kỳ thi chọn HSG cấp huyện môn điền kinh
   Năm học: 2018 - 2019
   Phan Thị Yến
   Sinh ngày: 05/04/2005  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Đan Loan - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải ba trong kỳ thi chọn HSG cấp huyện môn điền kinh
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thừa Duy
   Sinh ngày: 22/03/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Bùi Xá - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:       Đạt giải nhì trong kỳ thi chọn HSG cấp huyện môn điền kinh
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thu Hà
   Sinh ngày: 18/06/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Dương Xá - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
   Nguyễn Thị Thu Hiền
   Sinh ngày: 05/08/2004  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Bùi Xá - Nhân Quyền - Bình Giang - Hải Dương
   Thành tích:   
   Năm học: 2017 - 2018
12345678910...