PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Lê Huy KhiêmNgoại ngữ6A     
2Lê Huy KhiêmNgoại ngữ6B     
3Lê Huy KhiêmNgoại ngữ6C     
4Lê Huy KhiêmNgoại ngữ6D     
5Nguyễn Thị DiễmNgoại ngữ7A     
6Nguyễn Thị DiễmNgoại ngữ7B     
7Nguyễn Thị DiễmNgoại ngữ7C     
8Nguyễn Thị DiễmNgoại ngữ8A     
9Nguyễn Thị DiễmNgoại ngữ8B     
10Lê Huy KhiêmNgoại ngữ8C     
11Nguyễn Thị DiễmNgoại ngữ9A     
12Lê Huy KhiêmNgoại ngữ9B     
13Lê Huy KhiêmNgoại ngữ9C     
14Nguyễn Thị Lan HươngNgữ văn6A     
15Nguyễn Thị Lan HươngNgữ văn6B     
16Phạm Thị CúcNgữ văn6C     
17Phạm Thị CúcNgữ văn6D     
18Đặng Thị MaiNgữ văn7A     
19Phạm Thị Tuyết MaiNgữ văn7B     
20Phạm Thị Tuyết MaiNgữ văn7C     
21Lê Thị HoaNgữ văn8A     
22Lê Thị HoaNgữ văn8B     
23Nguyễn Thị Lan HươngNgữ văn8C     
24Lê Thị HoaNgữ văn9A     
25Phạm Thị CúcNgữ văn9B     
26Đặng Thị MaiNgữ văn9C     
27Đào Thị TamToán6A     
28Đào Thị TamToán6B     
29Nguyễn Văn HoànToán6C     
30Nguyễn Văn HoànToán6D     
31Nguyễn Hồng DươngToán7A     
32Nguyễn Hồng DươngToán7B     
33Nguyễn Văn HoànToán7C     
34Vũ Thị Quỳnh AnhToán8A     
35Vũ Thị Quỳnh AnhToán8B     
36Vũ Thị Quỳnh AnhToán8C     
37Đào Thị TamToán9A     
38Phạm Đức ThắngToán9B     
39Vũ Thị Quỳnh AnhToán9C