PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Lê Thị Phương MâyÂm nhạc6A341111
2Lê Thị Phương MâyÂm nhạc6B351111
3Lê Thị Phương MâyÂm nhạc6C341111
4Lê Thị Phương MâyÂm nhạc7A361111
5Lê Thị Phương MâyÂm nhạc7B361111
6Lê Thị Phương MâyÂm nhạc7C351111
7Lê Thị Phương MâyÂm nhạc8A361111
8Lê Thị Phương MâyÂm nhạc8B361111
9Lê Thị Phương MâyÂm nhạc8C371111
10Bùi Thị LoanCông nghệ6A341221
11Bùi Thị LoanCông nghệ6B351221
12Bùi Thị LoanCông nghệ6C341221
13Bùi Thị LoanCông nghệ7A361211
14Bùi Thị LoanCông nghệ7B361211
15Bùi Thị LoanCông nghệ7C351211
16Phạm Văn KhoaCông nghệ8A361221
17Phạm Văn KhoaCông nghệ8B361221
18Phạm Văn KhoaCông nghệ8C371221
19Vũ Thị YếnCông nghệ9A321211
20Vũ Thị YếnCông nghệ9B311211
21Vũ Thị YếnCông nghệ9C301211
22Nguyễn Văn KhoángĐịa lí6A341111
23Nguyễn Văn KhoángĐịa lí6B351111
24Nguyễn Văn KhoángĐịa lí6C341111
25Nguyễn Văn KhoángĐịa lí7A361211
26Phạm Thị CúcĐịa lí7B361211
27Phạm Thị CúcĐịa lí7C351211
28Nguyễn Văn KhoángĐịa lí8A361111
29Nguyễn Văn KhoángĐịa lí8B361111
30Nguyễn Văn KhoángĐịa lí8C371111
31Nguyễn Văn KhoángĐịa lí9A321211
32Nguyễn Văn KhoángĐịa lí9B311211
33Nguyễn Văn KhoángĐịa lí9C301211
34Nguyễn Thị Lan HươngGdcd6A341111
35Nguyễn Thị Hải YếnGdcd6B351111
36Nguyễn Thị Hải YếnGdcd6C341111
37Nguyễn Thị Hải YếnGdcd7A361111
38Nguyễn Thị Hải YếnGdcd7B361111
39Nguyễn Thị Hải YếnGdcd7C351111
40Lê Thị HoaGdcd8A36    
41Lê Thị HoaGdcd8B36    
42Lê Thị HoaGdcd8C37    
43Nguyễn Thị Lan HươngGdcd9A321111
44Nguyễn Thị Lan HươngGdcd9B31    
45Lê Thị HoaGdcd9C301111
46Nguyễn Thị TuyếnHóa học8A361231
47Nguyễn Thị TuyếnHóa học8B361231
48Nguyễn Thị TuyếnHóa học8C371231
49Nguyễn Thị TuyếnHóa học9A321231
50Nguyễn Thị TuyếnHóa học9B311231
51Nguyễn Thị TuyếnHóa học9C301231
52Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử6A341111
53Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử6B351111
54Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử6C341111
55Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử7A361211
56Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử7B361211
57Đặng Thị MaiLịch sử7B36    
58Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử7C351211
59Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử8A361211
60Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử8B361211
61Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử8C371211
62Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử9A321111
63Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử9B311111
64Phạm Thị Tuyết MaiLịch sử9C301111
65Nguyễn Thị HuệMĩ thuật6A341111
66Nguyễn Thị HuệMĩ thuật6B351111
67Nguyễn Thị HuệMĩ thuật6C341111
68Nguyễn Thị HuệMĩ thuật7A361111
69Nguyễn Thị HuệMĩ thuật7B361111
70Nguyễn Thị HuệMĩ thuật7C351111
71Nguyễn Thị HuệMĩ thuật8A361111
72Nguyễn Thị HuệMĩ thuật8B361111
73Nguyễn Thị HuệMĩ thuật8C371111
74Nguyễn Thị HuệMĩ thuật9A321111
75Nguyễn Thị HuệMĩ thuật9B311111
76Nguyễn Thị HuệMĩ thuật9C301111
77Lê Huy KhiêmNgoại ngữ6A342221
78Lê Huy KhiêmNgoại ngữ6B352221
79Lê Huy KhiêmNgoại ngữ6C342221
80Nguyễn Thị Vân AnhNgoại ngữ7A362221
81Nguyễn Thị Vân AnhNgoại ngữ7B362221
82Nguyễn Thị Vân AnhNgoại ngữ7C352221
83Nguyễn Thị Vân AnhNgoại ngữ8A362221
84Lê Huy KhiêmNgoại ngữ8B362221
85Nguyễn Thị Vân AnhNgoại ngữ8C372221
86Lê Huy KhiêmNgoại ngữ9A321221
87Lê Huy KhiêmNgoại ngữ9B311221
88Nguyễn Thị Vân AnhNgoại ngữ9C301221
89Nguyễn Thị Lan HươngNgữ văn6A342351
90Nguyễn Thị Hải YếnNgữ văn6B352351
91Nguyễn Thị Hải YếnNgữ văn6C342351
92Phạm Thị Tuyết MaiNgữ văn7A36    
93Đặng Thị MaiNgữ văn7B362351
94Phạm Thị Tuyết MaiNgữ văn7C352351
95Lê Thị HoaNgữ văn8A362451
96Phạm Thị CúcNgữ văn8B362451
97Phạm Thị CúcNgữ văn8C37    
98Nguyễn Thị Lan HươngNgữ văn9A322461
99Phạm Thị CúcNgữ văn9B312461
100Lê Thị HoaNgữ văn9C302461
101Nguyễn Thị TuyếnSinh học6A341311
102Nguyễn Thị TuyếnSinh học6B351311
103Nguyễn Thị TuyếnSinh học6C341311
104Nguyễn Văn KhoángSinh học7A361311
105Nguyễn Văn KhoángSinh học7B361311
106Nguyễn Văn KhoángSinh học7C351311
107Bùi Thị LoanSinh học8A361311
108Bùi Thị LoanSinh học8B361311
109Bùi Thị LoanSinh học8C371311
110Bùi Thị LoanSinh học9A321311
111Bùi Thị LoanSinh học9B311311
112Bùi Thị LoanSinh học9C301311
113Vũ Thị HườngThể dục6A341231
114Vũ Thị HườngThể dục6B351231
115Vũ Thị HườngThể dục6C341231
116Vũ Thị HườngThể dục7A361231
117Vũ Thị HườngThể dục7B361231
118Vũ Thị HườngThể dục7C351231
119Vũ Thị HườngThể dục8A361231
120Vũ Thị HườngThể dục8B361231
121Vũ Thị HườngThể dục8C371231
122Vũ Thị HườngThể dục9A321231
123Vũ Thị HườngThể dục9B311231
124Vũ Thị HườngThể dục9C301231
125Nguyễn Hồng DươngToán6A342331
126Nguyễn Hồng DươngToán6B352331
127Phạm Văn KhoaToán6C342331
128Phạm Văn KhoaToán7A362331
129Đào Thị TamToán7B362331
130Đào Thị TamToán7C352331
131Vũ Thị Quỳnh AnhToán8A362331
132Nguyễn Văn HoànToán8B362331
133Nguyễn Văn HoànToán8C372331
134Đào Thị TamToán9A322331
135Phạm Đức ThắngToán9A32    
136Nguyễn Văn HoànToán9B312331
137Nguyễn Hồng DươngToán9C302331
138Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí6A341121
139Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí6B351121
140Vũ Thị YếnVật lí6C341121
141Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí7A361121
142Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí7B361121
143Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí7C351121
144Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí8A361121
145Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí8B361121
146Vũ Thị Quỳnh AnhVật lí8C371121
147Vũ Thị YếnVật lí9A321221
148Vũ Thị YếnVật lí9B311221
149Vũ Thị YếnVật lí9C301221