PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn
Tuần : 13 Năm học : 2020 - 2021
Thứ hai : 30/11/2020
- Đ/c Thắng báo cáo việc rà soát CSVC theo quy định mới về PGD
- Đ/c Tuyến rà soát, kiểm kê thiết bị bộ môn Hóa, đăng ký mua hóa chất và thiết bị (hướng dẫn trong email)
Tuần : 13 Năm học : 2020 - 2021
Thứ ba : 01/12/2020
- Đ/c Thắng nhắn tin nhận xét học sinh tháng 11 về gia đình học sinh
- GV đội tuyển khối 8 cập nhật danh sách đội tuyển đảm bảo số lượng (cả chính thức và dự bị) 
Tuần : 13 Năm học : 2020 - 2021
Thứ tư : 02/12/2020
- Đ/c Mai kiểm tra sổ đầu bài dạy buổi chiều
- Giáo viên Toán nộp giáo án buổi chiều về đ/c Thắng
- Đ/c Nhẫn, Hường hoàn thành hồ sơ dự thi điền kinh
Tuần : 13 Năm học : 2020 - 2021
Thứ năm : 03/12/2020
- Sau tiết 3 chọn HS giỏi khối 6, 7
- Giáo viên Ngữ văn nộp giáo án buổi chiều về đ/c Đặng Mai
Tuần : 13 Năm học : 2020 - 2021
Thứ sáu : 04/12/2020
- Đ/c Điệu nộp hồ sơ dự thi điền kinh về Phòng GD
- 13h30: Đ/c Đặng Mai, Hường họp tại Vũ Hữu về thi điền kinh
Tuần : 13 Năm học : 2020 - 2021
Thứ bẩy : 05/12/2020
- Giáo viên chủ nhiệm cho HS chép TKB
- Đ/c Khiêm, Vân Anh nộp giáo án buổi chiều về đ/c Đặng Mai