PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 2021
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
STTTiếtMônLớpĐầu bài theo PPCTTuần (PP)Tiết (PP)Thiết bị thiếuHọ tên
11GDCD 8CPhòng chống tệ nạn xã hội (tiết 2)2020 Nguyễn Thị Hải Yến
21Hình học 6BNửa mặt phẳng2016 Nguyễn Hồng Dương
31Hóa học 8A Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi 2039 Nguyễn Thị Tuyến
41Lịch sử 7CCuộc khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418 - 1427 ) (tiết 3)2039 Phạm Thị Tuyết Mai
51Mĩ thuật 7AThường thức mĩ thuật - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của Mĩ thuật Ý thời kỳ Phục hưng2020 Nguyễn Thị Huệ
61Ngữ văn 8BChủ đề tích hợp 2:(tiếp) Câu nghi vấn2078 Phạm Thị Cúc
71Ngữ văn 7BĐặc điểm của văn bản nghị luận2079 Đặng Thị Mai
81Thể dục 9ANhảy cao - Tự chọn (Ném bóng)2039 Vũ Thị Hường
92Đại số 6BTính chất của phép nhân2063 Nguyễn Hồng Dương
102Địa lí 7AThực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu phi2039 Nguyễn Văn Khoáng
112Hóa học 8C Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi 2039 Nguyễn Thị Tuyến
122Lịch sử 6AChủ đề 5: “Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập”(Tiếp )2020 Phạm Thị Tuyết Mai
132Mĩ thuật 7CThường thức mĩ thuật - Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của Mĩ thuật Ý thời kỳ Phục hưng2020 Nguyễn Thị Huệ
142Ngữ văn 8BChủ đề tích hợp 2:(tiếp) Câu nghi vấn (tiếp)2079 Phạm Thị Cúc
152Ngữ văn 7BĐề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận2080 Đặng Thị Mai
162Ngữ văn 9AChủ đề tích hợp 2 (tiếp) Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí; 2097 Nguyễn Thị Lan Hương
172Thể dục 9CNhảy cao - Tự chọn (Ném bóng)2039 Vũ Thị Hường
183GDCD 8BPhòng chống tệ nạn xã hội (tiết 2)2020 Nguyễn Thị Hải Yến
193Hóa học 9BSơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 2040 Nguyễn Thị Tuyến
203Lịch sử 6BChủ đề 5: “Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập”(Tiếp )2020 Phạm Thị Tuyết Mai
213Lịch sử 7BCuộc khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418 - 1427 ) (tiết 3)2039 Đặng Thị Mai
223Ngữ văn 6AChủ đề tích hợp 2: (Sông nước Cà Mau; Vượt thác; So sánh Sông nước Cà Mau2077 Nguyễn Thị Lan Hương
233TC Ngữ văn 9CLuyện tập về các biện pháp tu từ: hoán dụ, ẩn dụ2020 Lê Thị Hoa
243Thể dục 8ANhảy xa - Tự chọn (Ném bóng) 2039 Vũ Thị Hường
254Địa lí 9AVùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)2037 Nguyễn Văn Khoáng
264GDCD 7BSống và làm việc có kế hoạch (Tiết 2)2020 Nguyễn Thị Hải Yến
274Hình học 9CVị trí tuơng đối của hai đường tròn (tiếp)2035 Nguyễn Hồng Dương
284Lịch sử 6CChủ đề 5: “Thời kì Bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập”(Tiếp )2020 Phạm Thị Tuyết Mai
294Ngữ văn 8AChủ đề tích hợp 2:(tiếp) Ông đồ2077 Lê Thị Hoa
304Ngữ văn 6AChủ đề tích hợp 2: (tiếp) Sông nước Cà Mau (tiếp)2078 Nguyễn Thị Lan Hương
314Thể dục 9BNhảy cao - Tự chọn (Ném bóng)2039 Vũ Thị Hường
325Địa lí 9CVùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)2037 Nguyễn Văn Khoáng
335GDCD 8APhòng chống tệ nạn xã hội (tiết 2)2020 Nguyễn Thị Hải Yến
345Hóa học 8B Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi 2039 Nguyễn Thị Tuyến
355Mĩ thuật 8CVẽ tranh - Minh họa truyện cổ tích ( Tiết 1)2020 Nguyễn Thị Huệ
20 1 2021